ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Με βάση την υπ’ αριθμόν 17/824/19.07.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε την 20/07/2018, η «ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν 4514/2018. Ειδικός Εκκαθαριστής με την ως άνω απόφαση διορίσθηκε  ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μακρής Δ. Σεραφείμ.

 

Η εταιρεία θα δέχεται το Επενδυτικό κοινό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 15:00

 

Παραπέμπουμε το Επενδυτικό Κοινό στο site http://www.atlasaxe.gr/main_gr.html για

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ και ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, προς εξυπηρέτηση του

προκειμένου να ενημερωθεί κυρίως όσο αφορά την μεταφορά των χαρτοφυλακίων του σε άλλο χειριστή καθώς και για την αναγγελία των απαιτήσεων και τις προθεσμίες που υπάρχουν.

 

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής της

ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μακρής Δ. Σεραφείμ

ΑΜ 16311

Ορκωτός Ελεγκτής

 

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο 210 3363300 (κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού)

Mail: sat@atlasaxe.gr και atlas@atlasaxe.gr

Ιστοσελίδα για πληροφορίες http://www.atlasaxe.gr

 

Πατήστε για να συνεχίσετε